Specjaliści w tworzeniu wizualizacji 3D - Zapraszamy do współpracy

Policzyliśmy – po wojnie zbudowano w Polsce ponad trzy i pół tysiąca kościołów. Większość powstała w duchu reformatorskiego Soboru Watykańskiego II. I choć budowle sakralne znacząco wpłynęły na krajobraz, pozostają na peryferiach dyskusji o współczesnej polskiej architekturze.

W czasach PRL wznoszenie kościołów było jedną z form protestu. Ilość prowadzonych budów świątyń katolickich była wprost proporcjnalna do skali protestów przeciwko władzy. Tylko w latach 80., w okresie po powstaniu „Solidarności”, zainicjowano budowę ponad tysiąca świątyń! Większość wzniesiono wyłącznie dzięki oddolnym działaniom parafian. Wspólnoty wiernych były zaangażowane w proces powstawania kościołów od samego początku – ludzie organizowali się, wyłaniali projekty, masowo uczestniczyli w budowach, finansowali je.

Tysiące zbudowanych wspólnie posoborowych kościołów nazwaliśmy Architekturą VII Dnia. Teraz piszemy ich historię. Ten społeczny wysiłek zmaterializowany w czasach kiedy crowdsourcing, crowdfunding czy inne metody społecznościowego samoorganizowania i zaspokajania potrzeb lokalnych nie były jeszcze nazwane, zasługuje na to, by o nim pamiętać.

Celem strony architektura7dnia.pl jest zebranie jak największej ilości wspomnień i oryginalnych zdjęć upamiętniających powstawanie polskich powojennych świątyń. Naszą ambicją jest stworzenie publikacji, zawierającej najciekawsze wspomnienia. Liczymy również na pomoc w udoskonaleniu bazy danych kościołów – do niektórych informacji nie jesteśmy zdolni dotrzeć samodzielnie.

Gdyby te kościoły były na nowo projektowane to na pewno nie odbywało y się to przy pomocy ołówka i papieru, ponieważ czasy gdy spędzano niezliczone godziny na szkicowaniu struktur budynków już dawno minęły. Nasze pokolenie używa technologii przy tworzeniu modeli 3D, która sprawia że wizualizacje architektoniczne są przedstawiane w bardziej kreatywny sposób.

Takie modele 3D lub animacje są bardzo powszechnie stosowane w branży budowlanej do pokazania klientom jaki będzie efekt końcowy po wykonaniu wszystkich prac.

Modelowanie 3D jest jedną z najbardziej poszukiwanych technik w budownictwie ze względu na praktyczną i estetyczną formę modeli 3D.  Za pomocą tej technologii można przedstawiać wizualizacje z zewnątrz jak i wewnątrz budynków.

Możemy więc podsumować, że pragmatyczna siła człowieka i jego myśli leży w pochodzeniu. Podobnie wizualizacje architektoniczne i model 3d są pewnego rodzaju korzeniami odpowiedzialnymi za sukces firmy z branży  budowlanej i architekta. Jest to artystyczna wersja przez którą przedstawia on wizję firmy, która w bardzo obrazowy sposób ma trafić do klienta. Jest to swego rodzaju forma komunikacji, która pozwala dotrzeć do serc ludzi dodając wizualizację do ich wyobraźni.