Album na 25-lecie istnienia

Według albumu w tytule oraz moich wspomnień Misjonarze Klaretyni przyjechali do Łodzi w 1986 roku, dopiero 02.09.1989 roku abp Władysław Ziółek powołał dwadzieścia jeden nowych parafii. Parafia Niepokalanego Serca NMP i Antoniego Marii Klareta erygowana została 28.09 a w 01.10.1989 otrzymała osobowość prawną, pierwszym proboszczem został ojciec Jan Opala. 

Dnia 15.12.1989 uzyskano akt własności placu przy aktualnej ul. Klaretyńskiej. W dniu 29.04.1990 poświęcono plac, ustawiono krzyż oraz wiatę z ołtarzem. Rok później 27.10.1991 abp W. Ziółek poświęcił kaplicę oraz mieszkania zakonników, a budowę kościoła rozpoczęto wiosną 1993 roku. 7 listopada 1993 roku wmurowano akt erekcyjny oraz kamień węgielny poświęcony przez Jana Pawła II podczas wizyty na łódzkim Lublinku. W 1995 powołano nowego proboszcza O. Kazimierza Olesińskiego, który kontynuował budowę. W 1997 roku poświęcono pierwszy dzwon, któremu nadano imię Klaretyńskich Męczenników z Barbastro. W roku 1998 osiągnięto stan surowy kościoła a rok później proboszczem został O. Tomasz Książkiewicz. W lipcu 2000 roku O. Tomasza zastąpił po dziś dzień pełniący obowiązki proboszcza O. Wojciech Matuła.

Od 12.04.2001 mimo że trwały jeszcze prace wykończeniowe sprawowano już liturgię (Wielki Czwartek). W październiku 2004 na 15-lecie parafii, podczas odpustu poświęcono witraż w oknie nad prezbiterium, posiadający motyw zabudowań fabrycznych Łodzi, który był darem Parafian. Wstawiono kamienny ołtarz i ambonę. Kościół konstrukcji bazylikowej jest obiektem trójnawowym z dobudowaną dzwonnicą. We wrześniu 2005 roku rozpoczęto budowę domu zakonnego, który zakończono wiosną 2007 roku. 

Kościół ten trwale związany jest z moją rodziną, budowali go moi pradziadkowie, którzy mieszkają na tym osiedlu od 1966 roku i do czasu powstania budynku chodzili na msze do pobliskiej parafii Matki Boskiej Bolesnej o. Pasjonistów. Mój dziadek z bratem przywozili cegły na budowę świątyni a i nawet ja byłem tu bierzmowany. Ciekawostką jest to, że do czasu zbudowania kościoła, liturgia odprawiana była w zlokalizowanej tuż obok kaplicy, a zakonnicy mieszkali w dawnej plebanii na jej tyłach, dziś całość przejęła siłownia oraz prywatna szkoła a aktualnie działka pomiędzy kościołem i kaplicą zostaje zabudowana. Zapraszamy na stronę wizualizacje architektoniczne